Suzhou Museum [苏州博物馆], Suzhou, Jiangsu: 31.325120, 120.623424