Book City [书城], Ningbo, Zhejiang: 29.879038, 121.560976