Wuzhen [乌镇], Jiaxing, Zhejiang: 30.753118, 120.475239