Shanghai South Station [上海南站], Shanghai: 31.154535, 121.425018