Tianyi Square [天一广场], Ningbo, Zhejiang: 29.872057, 121.550074