Dashilar, Yangmeizhu Xiejie [大栅栏, 杨梅竹斜街], Beijing: 39.894888, 116.388237